web analytics

How to add myDooTV.com Roku Channel to your Roku player?

ไปที่ https://owner.roku.com/Login/ เพื่อ Login เข้า Account Roku ของคุณ

ทำการ Add myDooTV.com Roku Channel ไปไปใน Account โดยเข้าไปที่

 

https://owner.roku.com/add/mydootv

แล้วจะปรากฎหน้าจอดังรูป

Screen Shot 2013-01-08 at 20.09.08

MainMenu_Icon_CenterFocus_HD

 

แล้วทำการกด “Yes, Add Channel”

คุณได้ทำการ เพิ่ม myDooTV.com Roku Channel แล้วเข้าไปใน Account Roku ของคุณเรียบร้อยแล้ว

Channel ของเราจะปรากฏเองอัตโนมัติ หรือถ้าต้องการให้ปรากฎทันที ให้ไปที่ Roku Player Settings -> Software update -> Check now

ไอคอน myDooTV.com Roku Channel จะปรากฎให้คุณเห็นทันที

Roku-Home-Screen

Roku-Screen-Section

Roku-Screen-AS

เมื่อเข้าไปใน Channel ของเราแล้วจะสามารถรับชมหมวด News ได้ฟรีนะครับ ส่วนจะเข้าหมวดอื่นต้องสมัครสมาชิกในเว็บนี้

แล้วทำการชำระเงินในเว็บนี้ แล้วจึงจะสามารถทำการ Link Code ที่หน้าจอกับบนเว็บนี้ได้เพื่อเข้าไปดูรายการในหมวดนั้นได้ครับ